NADZORNI ODBOR

Skupština opštine Bačka Topola je u Nadzorni odbor Javnog preduzeća, na period od 4 godine, počev od 07.10.2016.

godine imenovala:

– iz reda osnivača:

  1.  Livia Mentuš, dipl.ekonomista, Bačka Topola, ul.Partizanska br.2 – za predsednika
  2. Predrag Lalović, dipl.nutricionista, Mićunovo, ul.Pavla Mićunovića br.29 – za člana

– iz reda zaposlenih:

  1. Robert Pašti, dipl.inž.građevinarstva, Bačka Topola, ul.Čaki Lajoša br.20 – za člana

RADNE BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Kontakt

Adresa:
24300 Bačka Topola
Maršala Tita 70.

Telefon:
024/715-177,
024/715-322,
024/715-240
Faks: 024/711-921

Radno vreme: 07:00-15:00
Copyright © 2021 Javno preduzeće za građevinsko zemljište, urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola