Naziv: JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI RADOVI– KRPLJENJE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM PUTEVIMA U OPŠTINI BAČKA TOPOLA, za 2015.god, JNMV  06/2015 Predmet: opšti radovi u oblasti …

Detaljnije... »