Kontakt

Adresa:
24300 Bačka Topola
Maršala Tita 70.

Telefon:
024/715-177,
024/715-322,
024/715-240
Faks: 024/711-921

Radno vreme: 07:00-15:00
Copyright © 2022 Javno preduzeće za građevinsko zemljište, urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola